AppLife.vn » Từ khóa hiện tại: download iOS4 firmware

Bạn đang xem: "download iOS4 firmware"

Link tải trực tiếp iOS 4.3.3

Phiên bản iOS 4.3.3 sửa lỗi định vị địa điểm của bạn, lỗi này được phát hiện trong các bản iOS 4.x. Link tải trực tiếp iOS 4.3.3 (Chọn link download tương ứng với thiết bị của bạn) iPhone 4 (GSM) iPhone 4, iOS 4.2.8...