Tuần này, mới các bạn tải về game chém trái cây Fruit Ninja, một game rất nổi tiếng trên các thiết bị màn hình cảm ứng.

Đang miễn phí trên App Store. Các bạn lưu ý phiên bản iPhone và iPad là khác nhau, phiên bản cho iPad có thêm chữ HD đằng sau, và cũng đừng quên tải nhầm phiên bản Free của game này.

Download:

Fruit Ninja (iPhone/iPod Touch)

Fruit Ninja HD (iPad)