Vô hiệu hoá Dashboard trên OS X Lion/Mountain Lion/Mavericks

HT2492_106-MtLion-DashBoard-004-en

Dashboard là ứng dụng  được hiển thị toàn màn hình và chứa nhiều widget (tiện ích nhỏ) cho OS X Lion/Mountain Lion, Apple có sẵn một trang cung cấp đa dạng các widget mà bạn thích tại đây.

Bạn có thể tìm thấy ở đây những thông tin về thời tiết, chứng khoáng, ngày giờ và cả bảng tính hay từ điển v.v… Dashboard có thể được kích hoạt bằng biểu tượng trên thanh Dock hay phím F12.

Nhưng bạn thấy không cần dùng để tính năng này, bạn hoàn toàn tự làm được để vô hiệu hoá nó.

Biểu tượng của Dashboard trên OS X.
Biểu tượng của Dashboard trên OS X.

1. Mở Terminal

Bằng cách vào

• Applications > Utilities > Terminal
• Launch Pad > Utilities > Terminal
• Spotlight (Command + Space) > Terminal

2. Vô hiệu hoá Dashboard

Hãy copy và dán (paste) dòng lệnh sau vào Terminal và nhấn Enter.

defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean YES;killall Dock

và nếu bạn muốn kích hoạt Dashboard trở lại hãy cóp và dán câu lệnh sau và Enter, Dashboard sẽ hoạt động bình thường.

defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean NO;killall Dock

Nhấn like để chia sẻ