Apple cập nhật firmware 7.6.4 cho tất cả thiết bị AirPort chuẩn 802.11n

airportupdate

Apple hôm nay vừa phát hành bản cập nhật AirPort Base Station and Time Capsule Firmware Update 7.6.4.

Bản cập nhật 7.6.4 này áp dụng với tất cả thiết bị Wi-Fi chuẩn 802.11n của hãng bao gồm AirPort Express, AirPort Extreme và AirPort Time Capsule.

Những thay đổi trong firmware 7.6.4 này:

– Sửa một lỗi mà có thể khiến cho AirPort Time Capsule thông báo nhầm rằng ổ đĩa sao lưu đang được sử dụng.
– Sửa một lỗi mà có thể gây ra lỗi IPv6 Tunnel.
– Sửa một lỗi mà có thể khiến đứt kết nối với các thiết bị chạy iOS.

Lưu ý: Bản cập nhật này có hiệu lực với tất cả trạm cơ sở AirPort theo chuẩn 802.11n.