Mở thư mục sang một tab mới trên Finder của OS X 10.9 Mavericks

Finder Tabs của OS X 10.9 Mavericks

Từ OS X 10.9 Mavericks trở đi, trình quản lý tập tin Finder của OS X có thêm một tính năng mới khá thú vị đó là tab. Bạn có thể mở được nhiều tab trong cùng một ứng dụng Finder.

Khi làm việc với nhiều tập tin tại các folder (thư mực) khác nhau, có thể bạn sẽ muốn mở chúng sang một tab mới. Để làm được điều này, rất dễ dàng bạn chỉ cần nhấn phím Command (⌘) hay còn gọi là Applekey và click chuột lên thư mục đó, nó sẽ được mở trong tab mới ngay trên Finder của bạn.