Evasi0n7 cập nhật lên 1.0.5 hỗ trợ jailbreak iOS 7.0.5

evasi0n7-7.0.5

Evd3rs vừa phát hành bản nâng cấp mới dành cho Evasi0n7 lên phiên bản 1.0.5 hỗ trợ jailbreak iOS 7.0.5.

iOS 7.0.5 được Apple phát hành vào tuần vừa rồi chỉ dành cho iPhone 5s và iPhone 5c, những model được bán ra dành riêng cho thị trường Trung Quốc, Châu Âu, Châu Á.

Trong phiên bản này có khắc phục một số lỗi jailbreak liên quan đến việc người dùng nâng cấp lên iOS 7.0.5 qua giao thức OTA vốn thường xuyên gặp với phiên bản Evasi0n7 1.0.4 trước đó.

Evasi0n 7 hỗ trợ jailbreak untethered cho hệ điều hành iOS 7, iOS 7.0.1, iOS 7.0.2, iOS 7.0.3, iOS 7.0.4 và iOS 7.0.5 hay tóm lại là các máy có thể chạy được iOS 7.

Download Evasi0n7 1.0.5 for Windows
Download Evasi0n7 1.0.5 for Mac

Mirror:

Box.net

 Evasi0n7 1.0.5 for Windows (Box.net)

Evasi0n7 1.0.5 for Mac (Box.net)

MediaFire

 Evasi0n7 1.0.5 for Windows (Box.net)

Evasi0n7 1.0.5 for Mac (Box.net)

Nhấn like để chia sẻ