Thêm chế độ Guest (Khách) trên iPhone/iPad với tiện ích trên Cydia

guestmode1-540x471

Một trong những tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất gần đây trên iPad/iPhone đó là chế dộ guest mode hay còn gọi là chế dộ khách, ở chế độ này người dùng chỉ được sử dụng một vài ứng dụng mà người sở hữu cho phép và hoạt động riêng biệt với người dùng chính.

Gần đây trên Cydia đã có tiện ích mang tên GuestMode cho phép người dùng đã jailbreak thiết bị của mình thực hiện điều này, tiện ích tương thích với iOS 7 và cung cấp nhiều thiết lập cho phép người dùng chính kích hoạt các app cho chế độ Guest mode.

Bạn có con nhỏ vào không muốn chúng truy cập vào hết các ứng dụng hay ứng dụng xã hội, tin nhắn, mail v.v… và chỉ cho các nhóc nhỏ sử dụng vài game hay lướt web, Guest Mode được phát triển đề giúp bạn làm điều đó.

Tuy nhiên, Guest Mode không miễn phí mà được bán với giá $0,99 trên Cydia.

Để cài đặt vào Cydia > Search > Guest Mode.