P0sixspwn chuyển đổi tethered jailbreak sang untethered jailbreak trên Cydia vừa cập nhật lên phiên bản 1.4-1.

Phiên bản mới tiếp tục hỗ trợ các phiên bản iOS 6.x cũ đồng thời hỗ trợ untethered jailbreak cho iOS 6.1.6 vừa được Apple cập nhật tuần qua.

Nếu đang dùng iOS 6.x jailbreak có thể vào Cydia > Changes > Refresh và nâng cấp P0sixspwn.

Trong lúc đó, chúng ta phải chờ P0sixspwn cập nhật công cụ jailbreak nếu muốn jailbreak trực tiếp iOS 6.1.6.

AppLife sẽ  hướng dẫn jailbreak iOS 6.1.6 trong các bài viết tới.