BGR vừa làm một bài thử nghiệm nhỏ so sánh về chất lượng camera giữa iPhone 6 PlusiPhone 6, thử nghiệm này được thực hiện rất đơn giản là chụp lại bàn ăn uống trong căn phòng thiếu ánh sáng và kết quả mang lại sẽ khiến bạn không ít ngạc nhiên.

iphone-6-iphone-6-plus-camera-comparison

Ảnh chụp trong một nhà hàng với điều kiện môi trường thiếu ánh sáng. iPhone 6 (trái) và iPhone 6 Plus (phải)

Bằng cách đặt 2 máy iPhone 6 và iPhone 6 Plus tại một vị trí, nhưng chất lượng ảnh của iPhone 6 Plus tốt hơn iPhone 6 đó là nhờ chức năng Optical Image Stablization (chức năng chống rung quang học).

Ảnh chụp từ iPhone 6 Plus cho chất lượt tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

Ảnh chụp từ iPhone 6 Plus cho chất lượt tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

iPhone 6 không có Optical Image Stablization nên chất ảnh tối hơn

iPhone 6 không có Optical Image Stablization nên chất ảnh tối hơn