Cách xóa app tải về từ Mac App Store bị treo

Khi bạn tải một ứng dụng từ Mac App Store về vì một lý do nào đó như đường truyền Internet bị lỗi hoặc hệ điều hành bị treo, thường thì khi bị như vậy các ứng dụng này khó mà xóa bằng cách thông thường.

header-launchpad-fix

Nếu gặp trường hợp như vậy, các bạn có thể thử cách như sau:

Mở Terminal và gõ vào:

defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true

Screen Shot 2015-06-04 at 6.53.10 PM

 

Mở Mac App Store và bạn sẽ thấy một menu mới có tên Debug, click vào menu này và chọn “Show Downloaded Folder…”.

Screen Shot 2015-06-04 at 6.53.32 PM

 

Hãy xóa tất cả nội dung bên trong nó và lúc này hãy thực hiện việc tải app lại từ đầu, bạn sẽ không còn gặp tình trạng như vậy nữa.

Để ẩn menu Debug đi, cũng mở Terminal và gõ lại dòng lệnh sau:

defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool false

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận