Cài đặt 11 phiên bản Mac OS X vào Power Mac G3

Chiếc PowerMac G3 có màu sắc xanh và trắng có lẽ là chiếc Mac đặc biệt bởi nó có thể chạy đến 11 phiên bản hệ điều hành Mac OS X. Chiếc máy này thuộc về chủ nhân Tim Lee, qua đó có thể thấy kỹ thuật … cài đặt của anh cũng như sự hỗ trợ người dùng cuối của Apple với dòng sản phẩm của hãng.

b-w-g3-power-mac

Trả lời lý do khiến anh cài đặt … 11 phiên bản anh cho biết: “Đơn giản vì máy còn nhiều dung lượng trống và tôi muốn thử nghiệm tất cả hệ điều hành Mac OS X tương thích với chiếc G3 sản xuất năm 1999 gồm Mac OS 8.5, Mac OS 8.6,Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 và Mac OS X Server 1.2.

Mac-OS-9-startup-disk-control-panel

Chiếc B&W (Xanh và trắng) G3 Power Mac được bán ra vào tháng 12 năm 1998 đi kèm hệ điều hành Mac OS 8.5.1 và được Apple hỗ trợ đến tận Mac OS X 10.4.11 (tháng 11, 2007). Đôi khi chỉ cần nhìn vào Startup Disk Control Panel để chọn ổ khởi động Tim Lee có thể thấy thời gian trôi đi nhanh như thế nào và có quá nhiều thay đổi.

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận