Adidas mua lại ứng dụng thăm dò hoạt động người dùng Runtastic

Runtastic, ứng dụng giúp trắc những hoạt động của người dùng vừa được Adidas mua lại. Những điều khoản trong việc mua bán đều không được tiết lộ nhưng Runtastic cho biết: “việc sáp nhập giữa chúng tôi và Adidas sẽ thúc đẩy công việc kinh doanh lên một tầm mới”.

RuntasticAdidasTNW

Adidas cho biết, ứng dụng Runtastic không gây tác động nào đến người dùng và cùng với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm của Adidas về vận động cơ thể người những phiên bản tiếp theo của ứng dụng sẽ phát triển tốt hơn.

Runtastic sẽ tiếp tục điều hành bởi văn phòng đặt tại Linz, Áo và San Francisco, Mỹ.

Adidas đang cố tiếp cận vào những ứng dụng trên di động trong khi các đối thủ hầu hết đã có các ứng dụng tương tự như Nike đã có Fuelband và Under Armour.