(Wallpaper) 40 hình nền phong cảnh tuyệt đẹp cho desktop Mac/Windows 10

Mời các bạn tải về bộ hình nền thiên nhiên tuyệt đẹp cho máy tính Mac/Windows 10. Những bộ hình nền không những áp dụng cho desktop mà còn dành cho iPhone/iPad/Android.

Để lưu ảnh các bạn click phải chuột và chọn Save Image As… hoặc Set Desktop Background nếu dùng Safari.

Với iPhone/iPad nhấn và giữ lên hình ảnh vài giây và chọn Save Image.

Download toàn bộ trong file ZIP.

applifevn_nsmkcasLo21ud4k6no1_1280 applifevn_nsmkafu0uY1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk9tGZNs1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk8cImKG1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk7vv7zA1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk6zqhYS1ud4k6no1_1280

applifevn_nsmjnqetNf1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjmjWEpU1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk6bASGA1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk5oHGJk1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk54rdZd1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk4qIV4F1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmk45XI5s1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjp604fQ1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjoaCVdg1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjnqetNf1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjn6d7xD1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjmjWEpU1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjm2m0TZ1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjj3Yzgp1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjiitmv91ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjhbLpVi1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjgoHirq1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjf7gT6R1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmje2hF901ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjdcWocB1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjclMNvc1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjbtSHCJ1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjb4UrMn1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmjakbHKR1ud4k6no1_1280

ASCII   Kolor stitching | 6 pictures | Size: 8134 x 5562 | FOV: 64.74 x 42.19 ~ -1.91 | RMS: 2.55 | Lens: Standard | Projection: Cylindrical | Color: LDR |
ASCII Kolor stitching | 6 pictures | Size: 8134 x 5562 | FOV: 64.74 x 42.19 ~ -1.91 | RMS: 2.55 | Lens: Standard | Projection: Cylindrical | Color: LDR |

applifevn_nsmkiaHuxe1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmkhnvWnJ1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmkgxHXuX1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmkg7w2Lf1ud4k6no1_1280

{"key":"g3"}
{“key”:”g3″}

applifevn_nsmkel3eK31ud4k6no1_1280 applifevn_nsmke1GkMN1ud4k6no1_1280 applifevn_nsmkdh45i51ud4k6no1_1280 applifevn_nsmkcuHEBV1ud4k6no1_1280

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận