Apple thu hồi lượng nhỏ Apple TV 3 do “có linh kiện bị lỗi”

Gần đây, Apple bắt đầu liên hệ một số khách hàng đã mua Apple TV 3 gần đây, cho họ biết rằng Apple TV 3 họ vừa mua có một linh kiện bị lỗi và muốn đổi cho họ lại một cái mới.

Một chiếc Apple TV vừa được Apple đổi mới cho khách hàng.
Một chiếc Apple TV vừa được Apple đổi mới cho khách hàng.

Không giống như các chương trình sửa chữa hay thu hồi trước đây (xem thêm: Apple bắt đầu sửa miễn phí các máy MacBook Pro 2011-2013 bị lỗi video từ 27-02Apple thay pin iPhone 5 miễn phí đến tháng 1 năm 2016). Lần này Apple không thông báo rộng rãi mà chỉ liên hệ trực tiếp với khách hàng qua email nên có vẻ chỉ là một số lượng nhỏ.

Dưới đây là nội dung bức thư mà Apple gửi cho một khách hàng vừa mua Apple TV 3:

Hi Mitchel,

I understand the concern, Apple typically does not reach out to customers proactively this way.

I just need you to confirm that you have this device and to make sure I have the right shipping address (i see that below). I will then send you a new apple tv, we will email FedEx labels to send back the old one then once we get the old one, we will send you an iTunes gift card for the troubles.

Bởi vì Apple chỉ liên hệ qua email nên có vẻ số lượng Apple TV bị lỗi không lớn. Người dùng cũng không nên lo lắng. Những người đã được hãng liên hệ có thể yên tâm rằng được bảo hành chính hãng bởi Apple.

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận