Facebook

Apple gia hạn sửa chữa miễn phí MacBook Pro bị lỗi video đến hết 31-12-2016

Chương trình sửa chữa GPU miễn phí cho các máy MacBook Pro 2011-2013 bị lỗi video thay vì hết hạn vào 27-2 này, thì đã được Apple gia hạn đến 31-12-2016 hoặc 4 năm kể từ ngày mua máy.

macbook_pro_retina_13_1499

Xem thêm thông tin chính thức từ Apple:

MacBook Pro Repair Extension Program for Video Issues

Nhấn like để chia sẻ