Apple phát hành beta 2 của OS X 10.11.5 El Capitan

elcapitanmacbook

Apple tiếp tục cập nhật phiên bản beta tiếp theo của OS X 10.11.5 El Capitan, phiên bản beta 2 ra mắt sau bản trước đó khoảng 2 tuần. Bản 10.11.5 beta 2 ra mắt sau bản 10.11.4 khoảng 1 tháng.

OS X 10.11.5 beta 2 có mã build 15F24b và có thể cập nhật thông qua Mac App Store hoặc Apple Developer Center.

Apple không cho biết những thay đổi mới trong phiên bản này, chủ yếu khắc phục lỗi liên quan đến Wi-Fi, Bluetooth và hỗ trợ MacBook 12 inch Retina 2016.

Nhấn like để chia sẻ