Apple đổi giao diện trang Hỗ trợ Người dùng

Apple vừa mới thay đổi giao diện trang Hỗ trợ Người dùng của hãng tại địa chỉ support.apple.com nhằm giúp người dùng của hãng tương tác tốt hơn. Bố cục trang giờ phân ra thành nhiều khu vực khác nhau, giúp người dùng thiết bị Apple có thể tương tác và tìm vấn đề họ đang gặp phải một cách chính xác hơn.

Khu vực đầu tiên là thanh tìm kiếm với những liên kết nhanh giúp người dùng tiếp cận ngay với vấn đề họ gặp phải thay vì phải lục tung kết quả tìm kiếm. Khi vực thứ hai giúp người dùng chỉ định cụ thể thiết bị họ đang dùng để đến với Những vấn đề phổ biến mà người dùng hay gặp phải, như là việc quản lý Apple ID hoặc ảnh.

Tiếp đến là khu vực của Cộng đồng Hỗ trợ Người dùng Apple, rồi đến kiếm tra tình trạng bảo hành và làm sao để liên hệ đội ngũ hỗ trợ của Apple. Cuối cùng, khu vực kết thúc là nơi cung cấp địa chỉ các trung tâm hỗ trợ của Apple ngay tại các cửa hàng bán lẻ hoặc những chương trình thay thế sản phẩm lỗi.

Thiết kế mới của trang Apple Support cũng tương thích tốt với các thiết bị di động. Apple cũng đồng thời thông báo thay đổi này trên Twitter.