Cùng xem ý tưởng iTunes/Apple Music mới trên OS X 10.12

Như tin đồn trước đây, thì iTunes và Apple Music sẽ có thay đổi lớn từ Apple nhằm khắc phục rất nhiều vấn đề khi tích hợp quá nhiều dịch vụ vào trong một ứng dụng như vậy. Mới đây một thiết kế ý tưởng từ nhà thiết kế Thadeu Brandão cho thấy khả năng mà Apple có thể tùy biến lại iTunes và Apple Music là vô tận.

1918x1254-4

1918x1254-7

1918x1254

1918x1254

1918x1254-2

1918x1254-3

1918x1254-6

1918x1254