So sánh tốc độ iOS 9.3.2 và iOS 10 beta 1 trên iPhone 6s, 6, 5s, 5

So sánh tốc độ giữ iOS 9.3.2 và iOS 10 beta 1 dưới đây  trên iPhone 5, 5s, 6s do iAppleBytes thực hiện.

Bạn có nghỉ iOS 10 beta 1 sẽ chậm hơn iOS 9.3.2 bởi những tính năng mới? Nhưng qua thử nghiệm cho thấy iOS 10 lại hoạt động có phần nhanh hơn, có vẻ như mọi thao tác với iOS 10 trở nên mượt mà hơn iOS 9.3.2, hiện chưa có đánh giá iOS 10 cuối cùng do nó đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ còn nhiều tính năng và thay đổi nữa sẽ được bổ sung sau.

So sánh iOS 9.3.2 và iOS 10 beta trên iPhone 6s

So sánh iOS 9.3.2 và iOS 10 beta trên iPhone 6

 

So sánh iOS 9.3.2 và iOS 10 beta trên iPhone 5s

So sánh iOS 9.3.2 và iOS 10 beta trên iPhone 5

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận