Link tải trực tiếp iOS 9.3.3 cho iPhone, iPad và iPod touch

Link (download) tải trực tiếp iOS 9.3.3 cho iPhone, iPad và iPod touch. Đây là phiên bản nâng cấp nhỏ dành cho iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPad Mini 2, Mini 3, Mini 4, iPad 2, 3, 4, Air, Pro, iPod Touch 5, 6.

Thiết bị

Số Build

Ngày cập nhật

Link tải

Dung lượng

iPad 2 (WiFi) (iPad2,1)

13G34

18/07/2016

iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.32 GB

iPad 2 (GSM) (iPad2,2)

13G34

18/07/2016

iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.34 GB

iPad 2 (CDMA) (iPad2,3)

13G34

18/07/2016

iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.34 GB

iPad 2 (Mid 2012) (iPad2,4)

13G34

18/07/2016

iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.32 GB

iPad Mini (WiFi) (iPad2,5)

13G34

18/07/2016

iPad2,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.43 GB

iPad Mini (GSM) (iPad2,6)

13G34

18/07/2016

iPad2,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.47 GB

iPad Mini (Global) (iPad2,7)

13G34

18/07/2016

iPad2,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.47 GB

iPad 3 (WiFi) (iPad3,1)

13G34

18/07/2016

iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.56 GB

iPad 3 (CDMA) (iPad3,2)

13G34

18/07/2016

iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.59 GB

iPad 3 (GSM) (iPad3,3)

13G34

18/07/2016

iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.59 GB

iPad 4 (WiFi) (iPad3,4)

13G34

18/07/2016

iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.58 GB

iPad 4 (GSM) (iPad3,5)

13G34

18/07/2016

iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.61 GB

iPad 4 (Global) (iPad3,6)

13G34

18/07/2016

iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.61 GB

iPad Air (WiFi) (iPad4,1)

13G34

18/07/2016

iPad4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.83 GB

iPad Air (Cellular) (iPad4,2)

13G34

18/07/2016

iPad4,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.87 GB

iPad Air (China) (iPad4,3)

13G34

18/07/2016

iPad4,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.87 GB

iPad Mini 2 (WiFi) (iPad4,4)

13G34

18/07/2016

iPad4,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.83 GB

iPad Mini 2 (Cellular) (iPad4,5)

13G34

18/07/2016

iPad4,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.87 GB

iPad Mini 2 (China) (iPad4,6)

13G34

18/07/2016

iPad4,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.87 GB

iPad Mini 3 (WiFi) (iPad4,7)

13G34

18/07/2016

iPad4,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.84 GB

iPad Mini 3 (Cellular) (iPad4,8)

13G34

18/07/2016

iPad4,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.88 GB

iPad Mini 3 (China) (iPad4,9)

13G34

18/07/2016

iPad4,9_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.88 GB

iPad Mini 4 (WiFi) (iPad5,1)

13G34

18/07/2016

iPad5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.84 GB

iPad Mini 4 (Cellular) (iPad5,2)

13G34

18/07/2016

iPad5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.89 GB

iPad Air 2 (WiFi) (iPad5,3)

13G34

18/07/2016

iPad5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.84 GB

iPad Air 2 (Cellular) (iPad5,4)

13G34

18/07/2016

iPad5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.89 GB

iPad Pro 9.7-inch (WiFi) (iPad6,3)

13G34

18/07/2016

iPad6,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.87 GB

iPad Pro 9.7-inch (Cellular) (iPad6,4)

13G34

18/07/2016

iPad6,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.94 GB

iPad Pro 12.9-inch (WiFi) (iPad6,7)

13G34

18/07/2016

iPad6,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.98 GB

iPad Pro 12.9-inch (Cellular) (iPad6,8)

13G34

18/07/2016

iPad6,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

2.03 GB

iPhone 4[S] (iPhone4,1)

13G34

18/07/2016

iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.50 GB

iPhone 5 (GSM) (iPhone5,1)

13G34

18/07/2016

iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.58 GB

iPhone 5 (Global) (iPhone5,2)

13G34

18/07/2016

iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.58 GB

iPhone 5c (GSM) (iPhone5,3)

13G34

18/07/2016

iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.59 GB

iPhone 5c (Global) (iPhone5,4)

13G34

18/07/2016

iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.59 GB

iPhone 5s (GSM) (iPhone6,1)

13G34

18/07/2016

iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.85 GB

iPhone 5s (Global) (iPhone6,2)

13G34

18/07/2016

iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.85 GB

iPhone 6 Plus (iPhone7,1)

13G34

18/07/2016

iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

2.08 GB

iPhone 6 (iPhone7,2)

13G34

18/07/2016

iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.88 GB

iPhone 6s (iPhone8,1)

13G34

18/07/2016

iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

2.05 GB

iPhone 6s Plus (iPhone8,2)

13G34

18/07/2016

iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

2.27 GB

iPhone SE (iPhone8,4)

13G34

18/07/2016

iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.97 GB

iPod touch(iPod5,1)

13G34

18/07/2016

iPod5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.50 GB

iPod touch 6 (iPod7,1)

13G34

18/07/2016

iPod7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw

1.75 GB

Nhấn like để chia sẻ
  • Bài viết này có hữu ích với bạn?
  •    Không

Bình luận