Apple phát hành bản Beta thứ 8 của iOS 10

iOS 10 — Hey Hi Hello.mp4 - 00.00.46.846

Chỉ một tuần sau khi phát hành Beta 7, Apple hôm nay phát hành đến bản Beta thứ 8 của iOS 10 đến các nhà phát triển, sau hơn hai tháng kể từ khi bắt đầu thử nghiệm tại Hội nghị WWDC 2016.

Bản cập nhật iOS 10 Beta 8 có thể được cài đặt ngay trên thiết bị (vào Software Update) đối với những thiết bị đang chạy iOS 10 Beta, hoặc tải về thông qua cổng Apple Developer Center.

Đồng thời bản Public Beta 7 của iOS 10 cũng được phát hành.

Nhấn like để chia sẻ