Apple chính thức phát hành macOS Sierra với Siri, Apple Pay, mở khóa bằng Apple Watch, Clipboard đồng nhất

macos_sierra

Apple hôm nay chính thức phát hành macOS Sierra rộng rãi đến người dùng Mac. Bản cập nhật này miễn phí đến mọi người dùng máy tính của hãng trên toàn thế giới.

screenshot-2016-09-20-23-59-26

Bộ cài đặt macOS Sierra có thể tải về thông qua Mac App Store. Và người dùng không muốn tải về thì có thể cập nhật thẳng lên macOS Sierra qua mục Cập nhật cũng ngay trong Mac App Store.

Danh sách các máy Mac tương thích macOS Sierra:

  • iMac (2009 hoặc mới hơn)
  • MacBook (2009 hoặc mới hơn)
  • MacBook Air (2010 hoặc mới hơn)
  • MacBook Pro (2010 hoặc mới hơn)
  • Mac mini (2010 hoặc mới hơn)
  • Mac Pro (2010 hoặc mới hơn)

Đây là lần đầu tiên hệ điều hành cho máy tính Mac có tên mới là macOS (trước đó có tên OS X và Mac OS X). macOS Sierra mang Siri lên máy Mac, iCloud Drive nay có thêm hai thư mục Desktop và Documents, người dùng đeo Apple Watch cùng tài khoản iCloud có thể mở khóa máy Mac mà không cần nhập mật khẩu, bộ nhớ đệm (clipboard) nay đồng bộ chung giữa các thiết bị cùng tài khoản iCloud với nhau, Apple Pay cũng lần đầu tiên có mặt trên Mac, và còn rất nhiều những cải tiến mới khác.

Nhấn like để chia sẻ