Link tải trực tiếp iOS 10.1

Link tải trực tiếp iOS 10.1 IPSW cho iPhone, iPad, iPod Touch

Link tải trực tiếp iOS 10.1 firmware (IPSW) dành cho iPhone, iPad và iPod Touch, các bạn có thể sử dụng link này để cài đặt mới thay cho nâng cấp qua giao thức OTA (Over-The-Air) nếu gặp lỗi trong quá trình nâng cấp.

Bản cập nhật 10.1 có thể được cập nhật ngay trên thiết bị đối với những người dùng đang xài iOS 10. Đây là bản cập nhật lần thứ ba cho iOS 10 sau các bản cập nhật iOS 10.0.2 và iOS 10.0.3.

Các bạn có thể xem chi tiết thay đổi mới trên iOS 10.1 tại đây.

Bản nâng cấp này áp dụng cho iPhone 5 trở lên, iPad Mini 2 trở lên và iPod Touch 6. Đây là bản cập nhật có thể nói khá thú vị cho người dùng iPhone 7 Plus, nếu đang dùng thiết bị này các bạn nên nâng cấp.

Link tải trực tiếp iOS 10.1 IPSW cho iPhone, iPad, iPod Touch

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận