InstagramInstagram

Instagram cho phép up ảnh từ trình duyệt web di động như SafariChrome trên iPad/iPad/iPod Touch hoặc các máy Android.

Kể từ bây giờ khi truy cập vào Instagram trên trình duyệt web di động sẽ xuất hiện thêm một biểu tượng camera cho phép người dùng up ảnh, tuy nhiên khác với ứng dụng chính người dùng sẽ không có các tính năng chỉnh sửa ảnh như cắt, xoay và tạo hiệu ứng.

Instagram đã cho phép up ảnh từ trình duyệt đi động
Instagram đã cho phép up ảnh từ trình duyệt đi động

Instagram trên trình duyệt web chỉ cho phép up ảnh đơn thuần. Ngoài ra người dùng có thể truy cập vào Instagram trên web để lướt ảnh, like ảnh và bình luận. Để sử dụng các chức năng chỉnh sửa anh, cần tải app Instagram trên App Store hoặc Google Play Store.

Theo Instagram, việc bổ sung chức năng upload ảnh trên trình duyệt di động sẽ giúp người dùng trãi nghiệm đầy đủ dịch vụ từ mạng xã hội chia sẻ ảnh này hơn. Người dùng có thể sử dụng Instagram để lưu trữ ảnh nếu cần thiết.

Tải Instagram cho iOS – Tải Instagram cho Android