Apple loại bỏ hơn 58 ngàn ứng dụng ra khỏi App Store Trung Quốc

app-store-featured

App Store Trung Quốc đang có thay đổi lớn khi trong 2 tuần vừa qua Apple đã loại bỏ hơn 58 ngàn ứng dụng, con số này tăng mạnh đến bất thường.

Trong số 58 ngàn ứng dụng này có 33.5% bị loại bỏ là trò chơi, con số này không gây ngạc nhiên bởi số lượng game trên App Store lớn hơn rất nhiều so với con số nhỏ  bé này.

Vào ngày 15 tháng 6, Apple đã loại bỏ 22,000 ứng dụng ra khỏi App Store Trung Quốc vốn đã cao hơn bình thường từ 6 đến 10 lần. Và chỉ trong một tháng,  con số app/game bị xoá bỏ khỏi App Store đã tăng gấp đôi.

Nhiều app/game trong đợt loại bỏ này được phát hiện do đã sử dụng các kỹ thuật gian lận, đồng thời rất nhiều trong số này không tương thích với nền táng 64 bit một lý do khác là có nhiều app không được cập nhật suốt một thời gian dài.

Nhấn like để chia sẻ