iOS 11

iOS 11.1 beta ra mắt cho lập trình viên

Apple vừa phát hành bản beta iOS 11.1 tiếp theo của iOS 11 đến các lập trình viên, phiên bản này chỉ cách bản iOS 11 chính thức khoảng 1 tuần và đúng 1 ngày sau khi ra mắt bản iOS 11.0.1.

iOS 11.1 sẽ tập trung nâng cao hiệu suất hoạt động, khắc phục lỗi và cải thiện bảo mật cho iPhone, iPad và iPod touch.

Một số tính năng bị thiếu sót trên iOS 11 có thể sẽ xuất hiện trên iOS 11.1 beta lần này. Bản build của iOS 11.1 có số 15B5066f.

iOS 11 là hệ điều hành cởi mở với khả năng tuỳ biến cao trong gia đình iOS với nhiều tính năng thú vị và cần thiết.

Lập trình viên có tài khoản tại Apple Developer Portal có thể nâng cấp thông qua giao thức OTA hoặc tải firmware trực tiếp từ Download của website Apple developer.