Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2018, những mẫu Apple Watch chạy watchOS 1 sẽ không còn được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Theo Apple, tất cả các app sẽ phải cập nhật để hỗ trợ cho watchOS 2, các app mới buộc phải hỗ trợ từ watchOS 4 trở lên.

Apple cũng nhắc nhở các lập trình viên nên đóng gói ứng dụng của họ nằm trong dung lượng từ 50-75 MB.

Qua đó những ứng dụng không cập nhật nào cho các kể từ watchOS 1 sẽ có khả năng bị loại bỏ ra khỏi App Store, Apple đã có chiến dịch dọn dẹp App Store kể từ năm ngoái với các ứng dụng đã lâu không còn cập nhật.

watchOS 1 không phải là nền tảng độc lập, Apple WatchOS 2 mới mang lại cho Apple Watch chạy những ứng dụng độc lập nhưng với watchOS 4 các ứng dụng có thể chạy nhanh hơn và độc lập với iPhone.

watchOS 4 tương thích với các loại Apple Watch hiện nay, yêu cầu iOS 11 và các dòng iPhone từ iPhone 5s trở lên.