Saurik xác nhận sẽ không những chỉ 1 hoặc 2 mà có đến 3 công cụ jailbreak dành cho iOS 11 sẽ sớm ra mắt. Việc lựa chọn công cụ jailbreak nào thì tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Ông trùm Cydia này cho biết cả ba công cụ ailbreak đều dự trên các kỹ thuật khai thác lỗi từ Google Project Zero và Xerub’s KPPLess. Đồng nghĩa, 3 công cụ jailbreak đều sử dụng chung một kỹ thuật khai thác chỉ khác vào mục đích sử dụng.

Saurik xác nhận sẽ có nhiều công cụ Jailbreak và Cydia hỗ trợ iOS 11

Sau khi Saurik lên tiếng xác nhận có thể khi ra mắt cả ba công cụ jailbreak này đều sẽ được tích hợp kho Cydia vào iOS 11. Người dùng jailbreak iOS 11 trước đó có thể sẽ phải jailbreak lại để có Cydia từ các công cụ mới.