iOS 11.2.6

Link tải trực tiếp iOS 11.2.6 cho iPhone, iPad & iPod touch

iOS 11.2.6 là bản iOS 11 mới nhất hiện này dành cho iPhone, iPad, iPod touch đây là bản cập nhật được Apple khuyến cáo là nên nâng cấp với tất cả người dùng iOS 11.

Hiện tại Apple đang thử nghiệm iOS 11.3 beta 3 và dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Trong iOS 11.2.6 Apple đã khắc phục lỗi trong phần CoreText gây treo máy trên iOS khi hiển thị ký tự trong tiếng Telugu Indian, để cập nhật các bạn có thể vào Software Update hoạc chọn link tải trực tiếp như bên dưới.

Nhấn like để chia sẻ
Loading...