Kiểm tra trojan Flashback trên Mac

Hầu hết người dùng Mac đều không phải lo lắng nhiều về virus hoặc trojan vì bản thân hệ điều hành Mac khá bảo mật và ổn định. Tuy nhiên sự xuất hiện gần đây của trojan có tên gọi Flashback đã lây nhiễm gần hàng ngàn người sử dụng Mac, trojan này lợi dụng lỗ hỏng bảo mật của Java và sẽ âm thầm cài thêm java applet (một dạng ứng dụng nhúng) vào máy người dùng.

Người dùng có thể bảo vệ mình bằng cách cập nhật bản vá Java mới nhất được Apple đưa ra vào hôm nay hoặc có thể gỡ bỏ toàn bộ Java ra khỏi Mac OS X.

Để kiểm tra máy của bạn bị ảnh hưởng bởi Flashback hay không, bạn có thể sử dụng 2 dòng lệnh Terminal bên dưới

1. Mở Terminal (có thể tìm thấy trong Applications/Utilities/Terminal)

2. Nhập dòng vào dòng lệnh dưới đây

defaults read /Applications/Safari.app/Contents/Info LSEnvironment

Nếu bạn thấy thông báo:

The domain/default pair of (/Applications/Safari.app/Contents/Info, LSEnvironment) does not exist

bạn cần tiếp tục nhập thêm đoạn lệnh

defaults read ~/.MacOSX/environment DYLD_INSERT_LIBRARIES

nếu gặp thông báo:

The domain/default pair of (/Users/joe/.MacOSX/environment, DYLD_INSERT_LIBRARIES) does not exist

Xin chúc mừng, máy tính của bạn không hề bị nhiểm trojan Flashback.

Cập nhật ngày 10/04/2012: Bạn có thể tải về chương trình FlashbackChecker để kiểm tra, download tại đây. Giải nén, mở ứng dụng và click vào nút Check for Flashback Infection.