Sau bao nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng phiên bản iOS 11.3.1 đã được jailbreak thành công, thông tin này được CoolStar xác nhận trên Twitter kèm theo hình ảnh chiếc iPad với biểu tượng Cydia và Anemone.

Tuy vẫn còn lỗi nhưng ít ra iOS 11.3.1 đã được jailbreak, bản jailbreak này được CoolStar phát triển dựa vào lỗi bảo mật trước đó dó Ian Beer phát hiện, anh cũng xác nhận rằng Electra cũng đang bắt tay phát triển công cụ hỗ trợ jailbreak.

Hiện tại Electra Jailbreak có thể jailbreak iOS 11.2 – 11.2.6, hiện tại chỉ còn một số lỗi ở phần xử lý rootfs, một khi được khắc phục, Electra có thể jailbreak hoàn thiện iOS 11.3.1.