Bật đèn pin iPhone trên iOS 12 với Siri

Siri

Nếu đã nâng cấp lên iOS 12 beta mới nhất, bạn có thể kêu Siri mở đèn pin mà không cần đụng tay vào Control Center.

Bằng việc kích hoạt tính năng gọi Siri bằng ‘Hey Siri’, bạn có thể bảo Siri bật đèn pin bằng cách ra lệnh sau:

“Hey Siri, turn on the flashlight” – Để bật đèn pin hoặc muốn tắt hãy nói: “Hey Siri, Turn off the flashlight”. Hoặc “hey Siri, enable (disable) the torch”. Đơn giản hơn có thể nói: “Hey Siri, flashlight on” hoặc “Hey Siri, torch on” để Siri có thể bật đèn flash cho bạn khi ở trong điều kiện thiếu sáng.

Hey Siri, turn on the flashlight

Nhấn like để chia sẻ