Bảng so sánh giữa iPhone Xs và iPhone X

Apple ra mắt bộ ba iPhone: iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPhone Xr, qua đó ngưng sản xuất iPhone X và iPhone SE cùng iPhone 6s. Tuy nhiên nếu bạn đã lỡ mua iPhone X cũng đừng vội thất vọng bởi iPhone X vẫn có thể sánh ngang với iPhone Xs.

Mời các bạn xem qua bảng so sánh sau đây giữa iPhone XsiPhone X.

So sánh iPhone Xs và iPhone X
So sánh iPhone Xs và iPhone X

Nhấn like để chia sẻ