Link tải trực tiếp iOS 12 GM (chính thức)

Download-iOS-12-GM-IPSW-files

Apple đã phát hành phiên bản GM của iOS 12 đến các nhà phát triển. Đây cũng là bản sẽ cài sẵn trên các máy iPhone xuất xưởng trong những ngày tới. Nếu bạn không muốn chờ đợi iOS 12 chính thức thì có thể lên luôn bản này (xài sớm hơn người ta 1 tuần). Bản GM có số build 16A366 và chắc chắn sẽ là bản chính thức khi được phát hành vào ngày 17 tháng 9.

Download và restore bằng iTunes các file IPSW dưới đây:

Nhấn like để chia sẻ