Windows 3.1

Windows 3.1 là hệ điều hành đồ họa ra sau thành công của bản Windows 1.0, được phát hành vào ngày 18 tháng 3 năm 1992. Phiên bản này có bản 32 bit nhưng tuy không thực sự chạy ở chế độ thời gian thực. 

Đến nay đã hơn 20 năm, nhưng nếu bạn muốn trãi nghiệm hệ điều hành thuộc thế hệ 9x đời đầu này, các bạn có thể tải về và tự trãi nghiệm để cảm nhận sự thay đổi và khác biệt mà công nghệ đã mang lại trong suốt thời gian qua.

Hướng dẫn này thực hiện trên Windows 10, nhưng với macOS mọi thao tác cũng tương tự.

Chuẩn bị:


Tải về VirtualBox
Tải về file đĩa Windows 3.1

Thực hiện

I. Tạo máy ảo mới

Click vào biểu tượng New để tạo một máy ảo mới

Tạo máy ảo mới

II. Chọn Windows 3.1 trong mục Version của Name and operating system, phần Name có thể đặt tên tùy ý.

Chọn Windows 3.1 trong mục Version

Chọn Windows 3.1 trong mục Version

III. Cấu hình RAM, có thể để mặc định là 32MB, khá nhiều nếu so với thời đó.

Mặc định RAM cho Windows 3.11 là 32MB
Mặc định RAM cho Windows 3.11 là 32MB

III. Chọn Use and existing virutal hard disk file, và trỏ đến tập tin Windows 3.1.vdi mà bạn vừa tải về.

Chọn Use and existing virutal hard disk file

Chọn Use and existing virutal hard disk file
trỏ đến tập tin Windows 3.1.vdi mà bạn vừa tải về.

Trỏ đến tập tin Windows 3.1.vdi mà bạn vừa tải về.

Nhấn Create để tiếp tục

Create để tiếp tục
Create để tiếp tục

IV. Bây giờ, bạn có thể nhấn Start để bắt đầu

Oracle VM VirtualBox Manager
Oracle VM VirtualBox Manager

V. Màn hình khởi động vào giao diện MS-DOS, tuy nhiên bạn sẽ phải thực hiện thao tác vào Windows bằng cách gõ lệnh win /s

Giao diện MS-DOS
Giao diện MS-DOS

Vậy là các bạn đã thực hiện thành công việc mang Windows 3.1 lên Windows 10.

Windows 3.1