Ứng dụng SIM (SIM Applications) nằm ở đâu trên iOS 12.1?

SIM Application

Ứng dụng SIM (SIM Applications) nằm ở đâu trên iOS 12.1? Nếu như đã lên iOS 12.1 chắc chắn các bạn sẽ không tìm thấy mục Ứng dụng SIM hay SIM Applications nằm ở phần Phone của iOS 12.1 nữa.

Vậy thì nó nằm ở đâu?

Mời các bạn xem clip dưới đây để kích hoạt Ứng dụng SIM (SIM Applications)

Trong iOS 12.1 và iOS 12.1.1 Apple đã chuyển mục SIM Applications vào trong Cellular nên do đó các bạn có thể sẽ không tìm thấy ở trong mục Phone nữa.

Để truy cập vào Ứng dụng SIM các bạn vào từng bước:

Settings -> Cellular -> SIM Applications

Nhấn like để chia sẻ