Cache Out X

Cache Out X

Thông thường mọi chương trình trên máy tính khi chạy đều tạo ra file tạm để lưu trữ thông tin dùng cho lần khởi đông sau, bạn có thể hiểu là cache. Việc khởi động ứng dụng sẽ nhanh hơn tuy nhiên theo thời gian những file này sẽ phình to, và chúng chiếm khá nhiều dung lương ổ cứng của bạn.

Đó là lý do tại sao ban cần tới Cache Out X, ứng dụng nhỏ gon mang lại cho bạn nhiều tùy chon dọn dẹp và cả xóa cache, cookies của các trình duyệt phổ biến: FireFox, Opera, Safari, Camino …

Ứng dụng miễn phí, hỗ trợ Mac OS X 10.5.6 trở lên.