Giá iPhone

Trong tháng 4 này, hàng loạt mẫu iPhone chính thức được Apple giảm giá mạnh tại Việt Nam 

Bảng giá iPhone tháng 4/2019:


iPhone XR
Phiên bản 64 GB: 19,99 triệu đồng.
Phiên bản 128 GB: 21,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 23,99 triệu đồng.

iPhone Xs
Phiên bản 64 GB: 26,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 32,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 37,99 triệu đồng.
iPhone Xs Max
Phiên bản 64 GB: 29,99 triệu đồng.
Phiên bản 256 GB: 35,99 triệu đồng.
Phiên bản 512 GB: 39,99 triệu đồng.
iPhone X
Phiên bản 256GB: 27,99 triệu đồng.
Phiên bản 64GB: 22,99 triệu đồng.
iPhone 8 Plus phiên bản 64GB: 20,99 triệu đồng.
iPhone 8 phiên bản 64GB: 14,99 triệu đồng.
iPhone 7 Plus phiên bản 32GB: 13,99 triệu đồng.
iPhone 7 phiên bản 32GB: 11,99 triệu đồng.
iPhone 6s Plus 32GB: 9,99 triệu đồng.
iPhone 6s 32GB: 7,99 triệu đồng.
iPhone 6 32GB: 6,49 triệu đồng.