F-Secure phát hành công cụ gở bỏ Flashback cho Mac OS X

Trường hợp bị nhiễm, bạn sẽ nhận được thông báo như trên. Click Continue with removal để tiếp tục.
Trường hợp bị nhiễm, bạn sẽ nhận được thông báo như trên. Click Continue with removal để tiếp tục.

Flashback một dạng malware đã lây nhiễm hơn 600.000 máy tính Mac trong thời gian qua. Để kiểm tra máy tính của bạn an toàn trước Flashback hay không, xin mời xem qua “Kiểm tra trojan Flashback trên Mac“.

Nếu như máy tính bị lây nhiễm, bạn có thể yên tâm khắc phục bằng cách tải về công cụ gở bỏ trojan Flashback trên Mac có tên gọi Flashback Removal Tool do F-Secure phát hành.

1. Tải công cụ FlashbackRemoval.zip.

2. Di chuyển FlashbackRemoval.zip ra Desktop hoặc nơi nào đó mà bạn có thể dễ truy cập.

3. Giải nén và click vào FlashBack Removal để chạy quét hệ thống.

4. Theo dõi các hướng dẫn trên màn hình trong trường hợp máy bạn bị lây nhiễm.