Người dùng Apple Watch trong tương lai có thể xoá các ứng dụng gốc (stock) của watchOS bắt đầu từ watchOS 6.

Thông tin này được trang TechCrunch đưa ra, qua đó người dùng Apple Watch bắt đầu từ watchOS 6 có thể xoá các ứng dụng stock như Alarm, Timer, Stopwatch, Remote, Camera Remote, Radio, Walkie-Talkie, ECG, Breath, Noise, Cycle Tracking và nhiều thứ khác. Những ứng dụng thuộc ‘gốc’ (core) sẽ không thể xoá được như Heart Rate, Messages.

Apple Watch 4
Apple Watch 4

Những ứng dụng của Apple hiện tại cũng có thể xoá được từ Apple Watch như Calendar, Stocks, Weather bằng các xoá trên app Watch đi kèm iPhone có kết nối với Apple Watch.

Với watchOS 6, người dùng có thể xoá trực tiếp trên Apple Watch mà không cần iPhone. Bằng cách nhân và giữ trên mặt đồng hồ, cho đến khi xuất hiện hiệu ứng ‘lắc’ sẽ kèm một biểu tượng “x” và người dùng có thể xoá ứng dụng.

Tính năng này hiện chưa có trên watchOS 6 beta 2 nhưng có thể sẽ xuất hiện trên bản beta tiếp theo hoặc bản chính thức.