Apple vừa cập nhật phiên bản iOS/iPadOS 13.3.1 mới nhất cho iPhone, iPad và iPod touch, hệ điều hành mới có thể tải về qua giao thức OTA hoặc tải trực tiếp.

iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 chủ tập trung sửa lỗi và nâng cao hiệu suất hoạt động cho iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max. Phiên bản này khắc phục một số lỗi khi thực hiện cuộc gọi FaceTime, bổ sung thêm một vài tinh chỉnh cho khả năng chụp ảnh với Deep Fusion trên iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.

iOS 13.3.1 cho iPhone, iPod touch

iPadOS 13.3.1