iOS 14.5.1

Apple vừa tung bản cập nhật cho iOS và iPadOS 14, đánh số phiên bản iOS/iPadOS 14.5.1. iOS 14.5.1 hiện đang là phiên bản mới nhất dành cho iPhone, iPad. iOS 14.5.1 tập trung cải thiện lỗi và hiệu năng.

Theo Apple, phiên bản này tập trung khắc phục lỗi với tính năng App Tracking Transparency và vá cá lỗi bảo mật, phiên bản này cũng được Apple khuyến cáo là nên nâng cấp.

This update fixes an issue with App Tracking Transparency where some users who previously disabled Allow Apps to Request to Track in Settings may not receive prompts from apps after re-enabling it. This update also provides important security updates and is recommended for all users.

Link tải trực tiếp iOS 14.5.1 IPSW

Link tải trực tiếp iPadOS 14.5.1 IPSW