IOS 15.1.1

Nếu đang dùng iPhone 12/13 bạn sẽ nhận được bản cập nhật iOS 15.1.1 cho các máy này, có thể tải file trực tiếp bên dưới hoặc thông qua giao thức OTA.

Theo Apple, iOS 15.1.1 tập trung cải thiện một số lỗi trên iPhone 12 và iPhone 13 đáng kể là cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối mạng đến các di động. Một số người dùng iPhone 12 và 13 sau khi nâng cấp lên iOS 15.1 đã gặp các hiện tượng khó kết nối tới số máy cần gọi.

Để nâng cấp lên iOS 15.1.1 các bạn có thể vào Settings -> General -> Software Update và chọn iOS 15.1.1 để nâng cấp hoặc có thể tải file trực tiếp iOS 15.1.1 bên dưới.

Tải iOS 15.1.1 trực tiếp cho iPhone 12 và iPhone 13

iPhone 13

iPhone 12