Apple vừa cập nhật firmware dành cho MagSafe Charger tương thích với iPhone 12 và iPhone 13. Firmware MagSafe có mã phiên bản là 10M229, bản hiện tại là 9M5069.

MagSafe Charger dành cho iPhone 12 và iPhone 13 ra mắt vào năm 2020 cùng lúc với iPhone 12. Apple không cho biết có những cập nhật cụ thể nào nhưng nếu sở hữu MagSafe Charger thì thiết bị này có thể tự nâng cấp dễ dàng qua giao thức OTA.

Để kiểm tra firmware MagSafe Charger, gắn bộ sạc với iPhone vào Settings -> General -> About -> Apple MagSafe Charger và xem thông số tại Firmware version.