AirPods

Hôm nay Apple tiếp tục tung cập nhật 4C165 cho AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, and AirPods Max. Bản AirPods thế hệ thứ 2 và AirPods Max trước đó dùng chung firmware 4A400. Bản AirPods Pro có mã firmware 4A402 trong khi đó AirPods 3 sử dụng firmware 4B66.

Apple không cung cấp cụ thể những gì được thay đổi trong firmware dành cho AirPods nên chúng ta không biết chính xác đã có những nâng cấp nào. Firmware của AirPods có thể cập nhật qua giao thức OTA khi được kết nối với thiết bị iOS (iPhone, iPod touch, iPad).

Apple does not offer information on what’s included in refreshed firmware updates for the AirPods‌, so we don’t know what improvements or bug fixes the new firmware brings.

Để kiểm tra phiên bả firmware các bạn hãy vào Settings -> General -> About -> AirPods và xem thông số tại Fimrware verson.