Bỏ thông báo yêu cầu kích hoạt tài khoản iCloud

Một thông báo gần đây thường xuyên xuất hiện với một số người dùng iPhone, iPod touch và iPad mà bạn có thể bắt gặp là “Verify iCloud Password: iCloud Backup requires that you verify your password.” Khi gặp lỗi này, bạn hãy:

  1. Nhấn OK và bỏ qua yêu cầu nhập mật khẩu.
  2. Vào Settings (Thiết lập) chọn iCloud tiếp đến chọn Account (Tài khoản) xoá mật khẩu hiện tại và nhập lại mật khẩu.
  3. Sau đó nhấn Done và thoát khỏi Settings.

Thông báo phiền phức sẽ biến mất nhưng nếu vẫn bắt gặp bạn có thể sẻ cần reset lại máy.

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận