30 font chữ thay thế Helvetica

ars_region_ot

Nếu bạn là designer dù bạn có làm web, thiết kế banner, poster hay brochure chắc chắn bạn đã phải từng dùng đến font chữ nổi tiếng đến từ Thuỵ Sỹ có tên “Helvetica”.

Helvetica có rất nhiều kiểu font giúp cho bản thiết kế sử dụng câu chữ của bạn trở nên bóng bẩy, bắt mắt.

Nếu bạn thích Helvetica và thường xuyên sử dụng kiểu font này cho bản thiết kế của mình và ngay cả trên website, bạn nên xem qua danh sách 30 font chữ thay thế Helvetica sau đây:

 1. Neue Haas Grotesk

 2. Chalet 1960

 3. Akkurat

 4. Theinhardt

 5. New Rail Alphabet

 6. Graphik

 7. Galaxie Polaris

 8. Replica

 9. Suisse BP Int’l

 10. Fakt

 11. Aktiv Grotesk

 12. ARS Region

 13. Relevant

 14. Synthese

 15. Neutral

 16. National

 17. Founders Grotesk

 18. FF Bau

 19. ARS Maquette

 20. Encore Sans

 21. Embarcadero MVB

 22. Paralucent

 23. Gedau Gothic

 24. Supria Sans

 25. Akzidenz Grotesk

 26. Bureau Grot

 27. Knockout

 28. Parry Grotesque

 29. Titling Gothic

 30. Tablet Gothic