11 hình nền hoạt hình cute cho iPhone và iPad

Những hình nền trong bài dành cho iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 1 và iPad 2.

  • Để tải hình nền về trên máy, nhấn giữ vào hình 3 đến 5 giây, chọn Save image. Hình sẽ được lưu vào Photos (Hình ảnh).
  • Với máy tính, click phải chuột và chọn Save Image As…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận