11 hình nền hoạt hình cute cho iPhone và iPad

Những hình nền trong bài dành cho iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 1 và iPad 2. Để tải hình nền về trên máy, nhấn giữ vào hình 3 đến 5 giây, chọn Save image. Hình sẽ được lưu vào Photos (Hình ảnh). Với máy tính, click phải chuột…

Nhấn like để chia sẻ

Những hình nền trong bài dành cho iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 1 và iPad 2.

  • Để tải hình nền về trên máy, nhấn giữ vào hình 3 đến 5 giây, chọn Save image. Hình sẽ được lưu vào Photos (Hình ảnh).
  • Với máy tính, click phải chuột và chọn Save Image As…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận