Facebook bổ sung biểu tượng mới cho Facebook Chat

Các bạn có để ý đến chi tiết nhỏ này trong lúc chat hay không?, nhưng Facebook  vừa thêm một biểu tượng nhỏ nhưng rất đáng để dùng thay thế cho lời nhắn của bạn.

Biểu tượng nhỏ này chính là Like (Thích), biểu tượng này được chèn cùng với những biểu tượng cảm xúc khác đang có trên Facebook chat, với người dùng iOS và Android bạn sẽ không thấy biểu tượng này, nhưng có thể thấy rõ trên trang web của Faebook, bạn có thể chèn nhanh bằng cách gõ (y) và biểu tượng này sẽ xuất hiện.

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận