Những ứng dụng có thể lâm nguy khi OS X Mountain Lion chính thức ra mắt

OS X Mountain Lion ra mắt mang đến một số tính năng mới rất hữu ích cho người dùng. Điều này cũng đồng nghĩa một số phần mềm, ứng dụng từ hãng thứ 3, vốn trước đây phát triển dành cho những thiếu sót trên OS X 10.8 trở về trước sẽ có thể sẽ bị giết chết. Đây là điều tất yếu với mỗi … Continue reading Những ứng dụng có thể lâm nguy khi OS X Mountain Lion chính thức ra mắt